Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Historia

  • Z inicjatywy Komitetu Założycielskiego w skład którego weszli : Zdzisław Bradel, Stanisław Gołąb, Jarosław Grudziński, Włodzimierz Mazurkiewicz i Zygmunt Semeniuk w lutym 1991 roku powstało Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie w Józefowie .
  • Po zarejestrowaniu 13 maja 1991 r w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie pod nr.RST 953 Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie rozpoczęło swoją działalność pod kierownictwem pierwszego Zarządu: Zdzisław Bradel – Prezes, Włodzimierz Mazurkiewicz – Wiceprezes, Zygmunt Semeniuk – Skarbnik, Jacek Bem – Sekretarz, Wiesława Sanecka-Tombacher – członek.
  • Grupa osób, którą łączyła chęć bezinteresownego działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia, ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej rozpoczęła pierwsze działania.
  • Początkowo zainteresowano się przede wszystkim dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo, uboższych, niezaradnych życiowo. Utworzono świetlice terapeutyczne, w których dzieci pod opieką pedagogów mogły odrabiać lekcje, zjeść posiłek oraz bawić się z rówieśnikami.
  • W 1998 r. w domu parafialnym przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej w porozumieniu i za zgodą ówczesnego proboszcza Ks. Ludwika Antolaka została otwarta świetlica.
  • Dość szybko zrozumiano, że świetlice powinny być otwarte dla wszystkich chętnych dzieci, aby nie podkreślać różnic w ich sytuacji życiowej. Wspólna nauka i zabawa sprzyja integracji.
  • W 2001 roku udało się otworzyć świetlicę przy domu parafialnym przy kościele Św. Jana Chrzciciela w porozumieniu i za zgodą ówczesnego proboszcza Ks. Jana Murziak.
  • W latach 2002 – 2004 naszym patronatem objęta była świetlica działająca w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie, którą przejęliśmy po TPD.
  • Od 13 grudnia 2001 roku Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000071551.
  • Od 15 lutego 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Odsłony: 1270