Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Zarząd Stowarzyszenia VIII kadencji

 
 • Jarosław Grudziński – prezes
 • Teresa Uzarska –wice prezes
 • Katarzyna Szczęśniak- skarbnik
 • Barbara Golla- sekretarz
 • Zygmunt Semeniuk- członek zarządu
 • Mariusz Batorski- członek zarządu

Komisja Rewizyjna VIII kadencji

 • Beata Wachnicka- przewodnicząca
 • Sławomir Kaczorek – członek
 • Anna Jobda- członek

Historia

 • Z inicjatywy Komitetu Założycielskiego w skład którego weszli : Zdzisław Bradel, Stanisław Gołąb, Jarosław Grudziński, Włodzimierz Mazurkiewicz i Zygmunt Semeniuk w lutym 1991 roku powstało Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie w Józefowie .
 • Po zarejestrowaniu 13 maja 1991 r w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie pod nr.RST 953 Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie rozpoczęło swoją działalność pod kierownictwem pierwszego Zarządu: Zdzisław Bradel – Prezes, Włodzimierz Mazurkiewicz – Wiceprezes, Zygmunt Semeniuk – Skarbnik, Jacek Bem – Sekretarz, Wiesława Sanecka-Tombacher – członek.
 • Grupa osób, którą łączyła chęć bezinteresownego działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia, ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej rozpoczęła pierwsze działania.
 • Początkowo zainteresowano się przede wszystkim dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo, uboższych, niezaradnych życiowo. Utworzono świetlice terapeutyczne, w których dzieci pod opieką pedagogów mogły odrabiać lekcje, zjeść posiłek oraz bawić się z rówieśnikami.
 • W 1998 r. w domu parafialnym przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej w porozumieniu i za zgodą ówczesnego proboszcza Ks. Ludwika Antolaka została otwarta świetlica.
 • Dość szybko zrozumiano, że świetlice powinny być otwarte dla wszystkich chętnych dzieci, aby nie podkreślać różnic w ich sytuacji życiowej. Wspólna nauka i zabawa sprzyja integracji.
 • W 2001 roku udało się otworzyć świetlicę przy domu parafialnym przy kościele Św. Jana Chrzciciela w porozumieniu i za zgodą ówczesnego proboszcza Ks. Jana Murziak.
 • W latach 2002 – 2004 naszym patronatem objęta była świetlica działająca w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie, którą przejęliśmy po TPD.
 • Od 13 grudnia 2001 roku Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000071551.
 • Od 15 lutego 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.