Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie

stowarzyszenieStowarzyszenie Forum Chrześcijańskie w Józefowie działa od 1991 r. na rzecz dzieci, prowadząc świetlice terapeutyczne przy dwóch józefowskich parafiach: Matki Bożej Częstochowskiej i św. Jana Chrzciciela, organizując zajęcia świetlicowe, letnie i zimowe półkolonie, a także w finansowaniu dożywiania dzieci z józefowskich szkół, nabywaniu podręczników szkolnych dla najuboższych uczniów.

Do świetlic przychodzą dzieci z różnych środowisk i w różnym wieku. Najmłodsze chodzą do zerówki, najstarsze do młodszych klas liceum. Młodzież korzystająca z zajęć świetlicowych to często dzieci pozostawione same sobie, a także trudna młodzież. Młodzi mają problemy z przystosowaniem się do życia. Nie są gotowi do wejścia w dorosłość. W świetlicach uczą się rozwiązywać problemy, jakie niesie codzienność. Trudno sobie wyobrazić, gdzie podziałoby się młode pokolenie, gdyby nie działalność takich placówek, jak świetlice środowiskowe. Nie wszyscy młodzi ludzie mają w swoich domach wzorzec prawidłowych postaw etyczno-moralnych, które są niezbędne do ich rozwoju i społecznego funkcjonowania.

stowarzyszenie1Obie placówki zapewniają fachową opiekę pedagogiczną oraz posiłek. W okresie wakacji dodatkową atrakcją są wolontariusze, którzy przyjeżdżają do Józefowa z różnych części świata (Korea, Japonia, Francja, Hiszpania, Kanada, Stany Zjednoczone, itp.). Wolontariusze pomagają w opiece nad dziećmi, organizują zajęcia pozwalające poznawać kultury różnych narodów.

"Forum Chrześcijańskie" posiada status Organizacji Pożytku Publicznego - KRS 0000071551